รับปักผ้าขนหนูพรีเมี่ยมจำนวนน้อย

- ผ้าขนหนูปักอักษร เลือกจากfontอัตโนมัติ  ขั้นต่ำ 30 ผืน 

- ผ้าขนหนูปักโลโก้ ขั้นต่ำ 100 ผืน

* ตัวอักษรที่เล็กสุด สูงไม่ต่ำกว่า 0.7 ซม. และปรับขนาดตามสัดส่วน จึงไม่ควรมีสัดส่วนความแตกระหว่างตัวเล็กสุดและใหญ่สุดมากเกินไป เพราะเมื่อตัวเล็กสุดสูง 0.7 ซม. จะทำให้ตัวใหญ่สุดเบอะเรอะ

 

 รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน

1.  เลือกผ้าขนหนู  

ใยไผ่ อตต้อน / นาโนพรีเมียม

2. เลือกบรรจุภัณฑ์ 

3.  ส่งแบบปัก            file .jpg

4.  ลูกค้ารับใบเสนอราคา

5.  เมื่อตกลงสั่งซื้อ ลูกค้าออกใบ P.O. และมัดจำ 30%

6.  ลูกค้ารับตัวอย่างผ้าขนหนูพรีเมี่ยม ตามแบบที่สั่ง และเซ็นใบอนุมัติสั่งผลิต

-- ขั้นตอนนี้แก้ไขแบบปักได้ โดยระบุจุดที่ต้องการแก้ไขมาเลย เมื่อลูกค้าพอใจแล้ว เซ็นเอกสารใบอนุมัติสั่งปัก เมื่อเซ็นใบอนุมัติสั่งปักแล้ว แก้ไขไ่ม่ได้--

7.  ลูกค้ารับสินค้าตามเอกสารใบสั่งซื้อ หรือตามนัดหมาย

 

ตัวอย่างผ้าขนหนูปักอักษรไม่กำหนด Font ขั้นต่ำ 30 ผืน

 

ตัวอย่างผ้าขนหนูปักโลโก้ ขั้นต่ำ 150 ผืน

 

เพิ่มเพื่อน

ตัวอย่างงานลูกค้าบางส่วน